AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Kwalificaties
  Registerpsycholoog NIP / Arbeid en Organisatie
  Opgenomen in Europees Register voor Psychologen
  Psycholoog van Arbeid en Gezondheid NIP (Download de folder AG )
  Lid vanNIP,NVPA enCRKBO
  Postdoctorale opleiding Gedragstherapie
  Supervisor NIP bij opleiding psycholoog van arbeid en gezondheid
  Opleiding oplossingsgerichte therapie
  Opleiding Organisatie-opstellingen en systemisch coachen
  CSR-opgeleid voor Stress en Burnout
  Opleiding TA in organisaties
  Gecertificeerd trainer suïcidepreventie 113
Elsbeth
Achtergrond