AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Loopbaancoaching
 •   Wat wil ik eigenlijk met mijn werk?
 •   Dit werk wil ik niet nog eens 5 jaar, maar wat dan?
 •   Ik durf geen keuze te maken.

Herkenbare uitspraken van medewerkers die worstelen met vragen over hun werk en loopbaan. In de loopbaancoaching wordt de medewerker aangezet om actief naar deze vragen te kijken en zelf richting te geven aan het werk. Het stuur wordt zelf ter hand genomen. Het begrip loopbaan is breed. Voor de meeste medewerkers zal gelden dat ze met nieuwe energie hetzelfde werk anders gaan aanpakken of bezien. Voor andere medewerkers betekent het begrip loopbaan een horizontale of verticale stap, binnen de eigen organisatie of elders.
De loopbaancoaching wordt bezien vanuit de intrinsieke motivatie van de medewerker. De overtuiging hierachter is dat de medewerker wordt aangemoedigd van binnenuit eigen keuzes te maken. De hulpmiddelen die bij loopbaancoaching gebruikt worden, bestaan dan ook uitsluitend uit zelf-assessment instrumenten, die gebruikt worden voor herkenning, verdieping en reflectie. De coach treedt niet op als een oordelend expert die advies geeft, maar eerder als een facilitator om het proces van de medewerker te begeleiden.

Voor wie?
Voor iedereen met een loopbaanvraag die werkzaam is binnen een organisatie of op zoek is naar werk.

Werkwijze Loopbaancoaching

Systemisch coachen & tafelopstellingen
Oplossingsgericht coachen
Loopbaancoaching