AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Oplossingsgericht coachen
De kern van oplossingsgericht coachen is de veronderstelling dat er oplossingen zijn en dat de ander aangemoedigd wordt om deze oplossingen te zoeken. Want voor elk probleem zijn uitzonderingen en die kun je gebruiken om oplossingen te construeren. Je eigen hulpbronnen worden aangesproken om tot resultaten te komen.

Tijdens deze coaching wordt veel aandacht besteed aan concrete doelen stellen, aan de hand van het stellen van de wondervraag. In het coachingstraject staat centraal dat op zoek wordt gegaan naar situaties waarbij het probleem zich niet voordeed, de zogenaamde mini-wondertjes.

Oplossingsgericht coachen is een praktische manier van coachen met de volgende vuistregels:
 •   repareer niets wat niet kapot is
 •   als iets werkt, doe er meer van
 •   als iets niet werkt, doe iets anders

Systemisch coachen & tafelopstellingen
Oplossingsgericht coachen
Loopbaancoaching