AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Werkwijze psychologische begeleiding
Intake clint: anderhalf uur
In dit eerste gesprek vindt kennismaking plaats en wordt samen met de medewerker bekeken of de vraagstelling past binnen het kader van individuele begeleiding en/of medewerker en begeleider met elkaar aan de slag willen. Eventueel wordt een klachtenlijst afgenomen. Na de intake ontvangt de opdrachtgever én de cliënt een kort verslag met doelstellingen en een begeleidingsvoorstel. Indien nodig wordt een andere vorm van begeleiding of training geadviseerd.

Als de werkgever de opdrachtgever is, neemt AMON altijd contact op met de leidinggevende en/of P&O, zodat doelstellingen van medewerker en organisatie op elkaar afgestemd worden.

Vervolgsessies: een uur
Hierin wordt gewerkt aan de doelstellingen van de medewerker. Gemiddeld bestaat een begeleidingstraject uit 5-6 gesprekken. Het maximaal aantal sessies is 10.

Tijdens de sessies wordt een actieve opstelling van de medewerker gestimuleerd. Er wordt gewerkt met verschillende technieken: cognitieve methode, oplossingsgerichte aanpak, systemisch perspektief, gedragstherapeutische benadering.

Rapportage
Het begeleidingstraject wordt afgesloten met een eindrapportage met eventuele aanbevelingen voor medewerker en/of organisatie. Afhankelijk van de duur van het begeleidingstraject vindt tussentijdse evaluatie plaats met medewerker en opdrachtgever.