AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Systemisch coachen & tafelopstellingen
Bij systemisch coachen is niet zo zeer het individu, maar het systeem het uitgangspunt. Een systeem kan zijn een werkteam, een afdeling of bijvoorbeeld de organisatie. Elk systeem streeft naar evenwicht en harmonie, volgens de 3 principes: Er is balans in geven en nemen; Er is een natuurlijke en duidelijke ordening, en Iedereen hoort erbij en heeft recht op een plek. Als aan één van deze principes niet wordt voldaan, kan er disharmonie ontstaan in het systeem. Deze disharmonie kan zich uiten in bijvoorbeeld:

 •   je overbelast voelen op het werk
 •   je positie als leidinggevende niet kunnen innemen
 •   te veel verantwoordelijkheid voelen
 •   niet gehoord of gezien worden
 •   moeite hebben met keuzes maken

In een tafelopstelling worden elementen van het systeem letterlijk inzichtelijk gemaakt, doordat blokjes, poppetjes of andere voorwerpen een plaats krijgen op een begrensde tafel. Hierdoor worden onderlinge verhoudingen en disharmonie direct zichtbaar, en krijg je een ander perspectief om naar de situatie te kijken. Door het werken met tafel-opstellingen ga je vanuit het hoofd direct naar ervaring- en belevingsniveau toe. En dat is in deze tijd, waarin we zo vertrouwd zijn met analyse en denken, van onschatbare waarde. Wezenlijk bij deze vorm van werken is het erkennnen van de situatie zoals deze is, om van daaruit middels rituelen en uitspraken tot meer harmonie te komen.

Het bureau AMON werkt met tafelopstellingen van zowel organisatie-systemen als familie-systemen. Een werkgerelateerde vraag kan soms zijn oorsprong hebben in het familiesysteem. Vandaar dat een werkvraag, na overleg met betrokkene, soms middels een familie-opstelling wordt uitgediept.

Systemisch coachen & tafelopstellingen
Oplossingsgericht coachen
Loopbaancoaching