AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Teamcoaching
Een team maakt altijd onderdeel uit van een groter systeem, namelijk de organisatie of de vereniging. In een team werkt een groep mensen aan een gezamenlijke opgave, en daarvoor is onderlinge afstemming en interactie nodig. Soms is het prettig als een extern iemand even meeloopt en meekijkt waarom de dingen gaan zoals ze gaan.

Na een eerste gesprek met de leidinggevende van het team, vindt er een teamsessie plaats waarbij alle teamleden aanwezig zijn. Afhankelijk van het proces vindt er een tweede teamsessie plaats, gevolgd door een follow-up bijeenkomst na een aantal maanden. De inhoud van de teamsessies wordt in overleg met de leidinggevende vastgesteld en uitgevoerd.

Belangrijke invalshoeken bij teamcoaching zijn:
 •   Het onderkennen van verschillende ordeningen in het team en vaststellen welke ordeningen rust, daadkracht en effectiviteit geven
 •   Het besef dat iedereen in het team de eigen plek mag innemen en vaststellen wie nog meer verbonden zijn met het team
 •   Het onderzoeken van de balans ten aanzien van geven en nemen (o.a. inzet, betrokkenheid, waardering) binnen het team of op een ander niveau in de organisatie