AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Individuele Coaching
Werk- en levensvragen vragen soms extra aandacht en dan is het fijn als er iemand met je meekijkt en kan fungeren als klankbord. De vraag naar coaching neemt toe en is binnen het bedrijfsleven een even vertrouwd begrip geworden als training en opleiding. Kennelijk is het nodig om even stil te staan bij jezelf, om vanuit die zogenaamde stilstand, weer een stap voorwaarts te maken. Tijdens de coaching worden patronen zichtbaar, en gaat het erom te kunnen erkennen van datgene wat er speelt in je werk en leven. Het onder ogen durven zien van wat er wezenlijk toe doet, is de start van een innerlijk veranderingsproces.

If nothing ever changed, there'd be no butterflies

Soms is het nodig afscheid te nemen van gewoonten die je jarenlang bij je draagt, door de dingen eens anders aan te pakken dan je gewend bent. Of je overtuigingen gaan op de helling door bij te leren en anders tegen zaken aan te kijken. Door op die manier ontrouw te zijn aan je vaste overtuigingen komt er ruimte voor ontwikkeling en groei.
Een coachingstraject start altijd met een intakegesprek waarin de vraagstelling helder naar voren komt.

Systemisch coachen & tafelopstellingen
Oplossingsgericht coachen
Loopbaancoaching