AMON - coachings- en trainingspraktijk voor Arbeid en Gezondheid
 

Individuele psychologische begeleiding
AMON werkt graag preventief, omdat die manier van werken de meeste winst oplevert. Beter problemen voorkomen dan problemen oplossen! Ervaar je bijvoorbeeld veel druk op het werk, trek dan tijdig aan de bel en voorkom dat je uitvalt of veel klachten krijgt.

Gun het jezelf om via psychologische begeleiding nieuwe vaardigheden te leren zodat je beter met je werksituatie kunt omgaan.

Bij de psychologische begeleiding staat de medewerker in zijn/haar werksituatie centraal.
Arbeidsgerelateerde thema's zijn o.a. subassertiviteit, kritiek geven en ontvangen, stijl van leiding geven, het ontvangen van leiding, communicatieproblemen, perfectionisme, grenzen stellen, stressklachten, timemanagement, burnout, conflicthantering, balans aanbrengen tussen werk en privé en persoonlijke effectiviteit.

Tijdens de begeleiding kunnen verschillende technieken ingezet worden, o.a. de rationeel emotieve methode, de oplossingsgerichte methode, vanuit systemisch perspectief of de gedragstherapeutische benadering.

Voor wie?
 •   Uitvoerende medewerkers en leidinggevenden.
 •   Alle niveaus binnen de organisatie.
 •   Voor particulieren.

Gedeeltelijke vergoeding via aanvullende zorgverzekering is mogelijk.

  lid vanNIP enNVPA
  Aanvullende registratie Psycholoog van Arbeid en Gezondheid (Download de folder AG)

Specifieke werkwijze